Tài liệu khác

15 thành ngữ và cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Đây là 15 thành ngữ và cụm từ thông dụng trong tiếng Anh cùng với ý nghĩa của nó, giúp bạn làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh của bạn và đảm bảo bạn phát âm giống người bản xứ nhất có thể!

 
1. 'The best of both worlds'
Thành ngữ này có nghĩa là bạn có thể hưởng thụ hai cơ hội khác nhau trong cùng một thời điểm.
Ví dụ: “By working part-time and looking after her kids two days a week she managed to get the best of both worlds”.

2. 'Speak of the devil'
Nói về ma quỷ ư? Không phải đâu! Thành ngữ này có nghĩa là người mà bạn đang trò chuyện thực sự tìm thấy thứ gì đó ngoài mong đợi tại thời điểm đó.
Ví dụ: “Hi Tom, speak of the devil, I was just telling Sara about your new car”.

3. 'See eye to eye'
Câu này có nghĩa là đồng ý với ai đó.
Ví dụ: “They finally saw eye to eye on the business deal”.

4. 'Once in a blue moon'
Một lần trên mặt trăng xanh? Gần đúng rồi đấy! Mặt trăng thì có bao giờ xanh không? Tất nhiên là không rồi! Nên thành ngữ này có nghĩa là chỉ một sự việc hiếm khi xảy ra.
Ví dụ: “I only go to the cinema once in a blue moon”.

5. 'When pigs fly'
Lợn biết bay ư? Không, không! Lợn thì sẽ không bao giờ bay được. Vì thế thành ngữ này có nghĩa là chỉ một thứ gì đó không bao giờ có thể xảy ra.
Ví dụ: “When pigs fly she’ll tidy up her room”.

6. 'To cost an arm and a leg'
Thành ngữ này chỉ một thứ gì đó rất đắt tiền.
Ví dụ: “Fuel these days costs and arm and a leg”.

7. 'A piece of cake'
Thành ngữ này chỉ một thứ gì đó rất dễ dàng
Ví dụ: “The English test was a piece of cake”.

8. 'Let the cat out of the bag'
Thành ngữ này nói về việc làm lộ bí mật một cách vô tình.
Ví dụ: “I let the cat out of the bag about their wedding plans”.

9. 'To feel under the weather'
Thành ngữ này có nghĩa là cảm thấy không tốt
Ví dụ: “I’m really feeling under the weather today; I have a terrible cold”.

10. 'To kill two birds with one stone'
Giết hai con chim bằng một hòn đá? Đại loại như vậy đó. Thành ngữ này có nghĩa là giải quyết hai vấn đề trong một lần.
Ví dụ: “By taking my dad on holiday, I killed two birds with one stone. I got to go away but also spend time with him”.

11. 'To cut corners'
Làm một thứ gì đó tồi tệ hoặc rẻ tiền.
Ví dụ: “They really cut corners when they built this bathroom; the shower is leaking”.

12. 'To add insult to injury'
Làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn
Ví dụ: “To add insult to injury the car drove off without stopping after knocking me off my bike”.

13. 'You can’t judge a book by its cover'
Bạn không thể phán xét một cuốn sách qua bìa của nó? Nghĩa có nó cũng gần như vậy. Bạn không thể đánh giá ai đó hoặc thứ gì đó qua vẻ bề ngoài của nó.
Ví dụ: “I thought this no-brand bread would be horrible; turns out you can’t judge a book by its cover".

14. 'Break a leg'
Thành ngữ này có nghĩa là chúc may mắn. Thường được dùng để nói với nam diễn viên trước khi anh ấy lên sân khấu.
Ví dụ: "Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great".

15. 'To hit the nail on the head'
Thành ngữ này dùng để diễn tả chính xác nguyên nhân xảy ra một tình huống hay một vấn đề gì đó.
Ví dụ: “He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support".

Bây giờ bạn hãy vận dụng các thành ngữ ở trên để thực hành các ví dụ dưới đây nhé! Chúc bạn thành công!
A) I can’t afford this purse! It _______. I won’t be able to pay my rent!
B) His birthday was supposed to be a surprise! I can’t believe you _____. Now he knows!
C) Ha! John has been promising to paint the house for five years…. Maybe when _______.
D) Yeah, it’ll _______. I need to sign some papers at Jenny’s school anyway so i’ll pick her up for you too.
E) I don’t really like going out to bars anymore. I only go _______.
F) I’m sorry I can’t come into work today. I’m ________. I have a sore throat and runny nose.
G) They tried ________ when installing the pipes for the house and now we have leaks only one month after purchasing it!
H) We missed our flight to Paris because the connecting flight was late and to ______ they made us pay for a new ticket as if it was our fault!
I) I can’t wait to see you perform on stage tonight! ______!
J) Jane is just never on time to work, it’s really annoying. O wow, ______ here she comes…
K) So we’re going to London, then Munich, then we will fly out of Athens, right? Great. I’m so glad to be traveling with someone I _______ with.
L) Wow, she found her dream man and has now landed an amazing job. She really does have ______.
M) OK, she might not be the most attractive but _________. I’m sure she is a sweetheart.
N) I have been trying to figure this out for ages. Thanks so much, you’re right. You _______.
O) I can’t believe that was our test. I think it was easier than some of our homework! It was a ______.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *