Học tiếng Nhật

2000 chữ kanji thông dụng năm 2009 Nguyễn Phi Ngọc

2000 chữ kanji thông dụng năm 2009 Nguyễn Phi Ngọc

Học được 2000 chữ Kanji là đủ cho bạn đọc hiểu sách báo tiếng Nhật trong đa số các tình huống và ngữ cảnh. 

Tại sao phải học 2000 chữ Kanji?

Có rất nhiều bạn có câu hỏi này! Cùng với hiragana và katakana, chữ Hán tự (kanji) chính là bảng chữ cái tiếng Nhật. Bạn làm sao mà học được tiếng Nhật nếu không học bảng chữ cái của nó? 
Bản chất kanji là để rút ngắn lại chữ viết, thay vì một từ phải mất đến 4-5 chữ hiragana thì được rút lại bằng 1-2 chữ kanji mà thôi, và nó còn dùng để phân biệt những chữ đồng âm khác nghĩa (tuy đọc giống nhau nhưng kanji khác nhau). 
Bạn cần học chữ kanji vì tổng cộng chỉ khoảng 2000 chữ mà thôi. Học sinh tiểu học của Nhật học cặn kẽ trong 6 năm, nhưng bạn không cần nhiều thời gian như thế. Học sinh tiểu học ở Nhật còn phải học các môn khác và cũng không thể nào tư duy như người lớn được. Bạn nên học 2000 chữ kanji với mục tiêu nhận được mặt chữ và hiểu ý nghĩa, còn âm đọc tiếng Nhật thì có thể từ từ học sau. 

Link Dowload: https://drive.google.com/file/d/0B8ocyqwtnP2Td1QyWWpwNXZ4N1E/view?usp=sharing

Chúc các bạn học tốt!!!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *