Tiếng Hàn Sơ Cấp

Bài 2. Tôi đã đến thăm Hàn Quốc cách đây năm năm. (5년전 한국을 방문한 적이 있어요.)

Bài 2. 5년전 한국을 방문한 적이 있어요.

I – 독해

học tiếng Hàn sơ cấp bài 2

안녕, 안나?

저는 지금 부산 해운대에 있어요.
어제 일을 끝내고 여기에 왔는데, 해운대 바다가 너무 좋아요. 안나씨도 해운대에 와 본 적 있어요?
어제 밤에 바다에 가 봤는데, 밤바다가 정말 조용하고
아름다웠어요.

안나씨, 저하고 한스씨는 내일 설악산에 갈 거예요.
서울에서 부산까지는 비행기로 왔는데, 설악산에는
기차로 가려고 해요.
지금 한국은 가을이에요.
한국의 가을 단풍은 아주 멋있어요.
특히 설악산은 단풍으로 유명해요.
5년 전에도 설악산에 가 본 적이 있어요.
그러나 그 때는 봄이어서 단풍을 구경할 수 없었어요.

안나씨, 제가 설악산의 단풍 사진을 많이 찍을게요.
안나씨도 좋아할 거예요.
이번 여행이 끝난 후 20일에 한국을 떠날 거예요.
다시 만날 때까지 잘 있어요.

– 앤디가

Click vào link sau để nghe bài đọc


II – 문법

1. Mẫu câu `-(으)ㄴ 적(이) 있다/없다': "…..đã từng/chưa bao giờ làm một việc gì đó" 

Mẫu câu ' -(으)ㄴ 적(이) 있다/없다 ` được dùng để diễn tả một kinh nghiệm nào đấy trong quá khứ. 

Ví dụ : 
한국음식을 먹어 본 적이 있으세요 ? Anh đã từng ăn thử thức ăn Hàn Quốc chưa ạ? 
– 네, 먹어 본 적이 있어요 . Dạ rồi, tôi đã từng thử món Hàn. 
– 아니오, 먹어 본 적이 없어요. Không, Tôi chưa bao giờ ăn món Hàn Quốc cả. 
저는 한국에 가 본 적이 없었어요. Tôi chưa bao giờ đến Hàn Quốc cả. 

2. Đuôi từ liên kết câu '-ㄴ(은/는)데' : và/còn/nhưng/vì…nên/khi 

Đuôi từ này được sử dụng để nói đến một sự thật hiển nhiên, một sự cố hoặc một sự kiện..

– 그것을 사고 싶어요. 그런데지금은 돈이 없어요 -> 그것을 사고 싶은데, 지금은 돈이 없어요. (Tôi muốn mua món đấy quá. Nhưng giờ tôi không có tiền.)
– 저는 미국인 친구가 있는데, 그 친구는 한국말을 아주 잘해요. Tôi có một người bạn Mỹ nhưng bạn ấy nói tiếng Hàn rất giỏi. 
– 제가 지금은 시간이 없는데, 내일 다시 오시겠어요 ? Bây giờ tôi không có thời gian nên ngày mai anh quay lại nhé? 

Thì quá khứ và tương lại có thể sử dụng để liên kết với đuôi từ này theo cách sau : '-았/었(었)는데`, '-겠는데`. 

Ví dụ :
불고기를 먹었는데, 맛있었어요. Hôm qua tôi ăn thịt nướng, (và) món đấy ngon lắm. 
친구를 만나야겠는데, 어디가 좋을까요? Tôi (sẽ) phải gặp bạn tôi nhưng có chỗ nào hay ho (để đi) không nhỉ? 

*** Mẫu `-ㄴ(은)데' được dùng cho tính từ và '-이다` trong thì hiện tại. 

Ví dụ : 
– 제 친구는 미국사람이에요. 그런데 한국말을 공부해요. -> 제 친구는 미국사람인데, 한국말을 공부해요. Một người bạn của tôi là người Mỹ. Nhưng anh ta đang học tiếng Hàn Quốc. 
– 저는 한국사람인데, 그 사람은 미국사람이에요. Tôi là người Hàn còn anh ta là người Mỹ.
– 이 가방은 작은데, 저 가방은 커요. Cái túi này nhỏ còn cái túi đó to. 
– 저는 큰데 저 사람은 작아요. Tôi to con còn người kia nhỏ người. 

*** Mẫu '-는데` được dùng cho tất cả các trường hợp

Thỉnh thoảng đuôi từ này có thể được dùng như một đuôi từ kết thúc câu và thêm "-요" để thành '-는데요'. [Dùng trong trường hợp bạn không muốn lập lại cùng một câu đã dùng trước đó trong câu hỏi hoặc để trình bày một lý do nào đó..]

– 어떻게 오셨어요 ? Chị đến đây có việc gì thế ạ? 
– 김영수씨를 만나러 왔는데요. Tôi đến để gặp anh Kim Youngsoo. 
– (김영수씨) 있어요 ? Anh ấy có đây không ạ ? 

III – 어휘

1. Biểu hiện cần nhớ

______라고 합니다. Tôi là ________ 
천만에요. Không có chi.
좋지요. Hay quá. 
글쎄요. Để xem đã. / ừm…. 

2. Danh từ

회사 Công ty 
호텔 Khách sạn
공항 Sân bay 
시내 nội thành 
바다 biển
단풍 Một loại lá đỏ (lá phong)
사진 hình ảnh 

3. Các biểu hiện gặp gỡ/chia tay

마중 나가다(나오다) đi đón một ai đó 
환영하다 hoanh nghênh 
환영식 Lễ chào đón 
환송하다 Tiễn 
환송식 Lễ tiễn khách 
방문하다 thăm viếng 
한국방문 visiting Korea 
헤어지다 chia tay 
섭섭하다 lưu luyến

4. Các địa danh tại Hàn Quốc

제주도 Đảo Cheju 
설악산 Núi Sorak 
해운대 Bãi biển Haeundae 
경복궁 Cung điện Kyongbok 
비원 Piwon 
경주 Kyongju 
덕수궁 Cung Toksu 

5. Tính từ 

피곤하다 mệt 
아름답다 đẹp 
깨끗하다 sạch sẽ 
조용하다 im lặng 
시끄럽다 ồn ào 
복잡하다 đông đúc, phức tạp
편리하다 tiện lợi 
유명하다 nổi tiếng

IV – 듣기
Luyện nghe

V – 숙제
Tải file bài tập tại link sau: https://drive.google.com/open?id=0B8ocyqwtnP2TaHNHMm0xWnpJd0U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *