“Tự học tiếng Nhật cùng KatchUp qua bài hát hay nổi tiếng của Nhật Bản, mỗi bài đều có phiên âm, lời dịch tham khảo, giúp các bạn học tiếng Nhật hiệu quả hơn.”