BEC

BEC Vantage Masterclass – A coursebook for the English Certificates exam

Bec Vantage Masterclass

Bec Vantage Masterclass

O'Driscoll; Scott-Barrett
Xuất bản bởi Oxford University Press, USA, 2009

Một phần của "Masterclass" series, danh hiệu này cung cấp sự chuẩn bị cho kỳ thi  Cambridge Business English Certificate (BEC) Vantage . Tập trung vào đào tạo chứ không phải là thử nghiệm, nó cung cấp cho việc thực hành các nhiệm vụ và các loại văn bản trong các kỳ thi. Nó có tính năng như một phần thông tin kỳ thi riêng biệt, cung cấp một thủ tục cho nhiệm vụ đề xuất và các mẹo thi chung.

Audio Download : https://drive.google.com/file/d/0BzJsiHkUsbyqb0RNUkRyYzdWMnM/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *