Katchup cung cấp tài liệu về bộ thủ kanji phổ biến dành cho người học tiếng Nhật. Một trong những thứ cần phải thuộc nằm lòng để có thể thành thạo được Nhật ngữ

12