Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh – Business. Cung cấp câu chữ thông dụng và hữu dụng nhất trong việc vận hành một doanh nghiệp và mua bán tiếp thị.