Học tiếng Nhật

Cách dùng から ̴ まで vàから ̴ にかけて。

♦から ̴ まで:Từ N đến N (biểu thị phạm vi của khoảng cách hoặc thời gian, nêu rõ điểm xuất phát và điểm kết thúc.)
ここから学校まで2キロほどあります。
Từ đây đến trường khoảng 2 km.
毎日11時から6時までねます。
Mỗi ngày tôi ngủ từ 11 giờ đến 6 giờ.
京都から東京まで新幹線でいきました。
Tôi đã đi bằng shinkansen từ kyoto đến tokyo.
♦から ̴ にかけて: Từ N đến N (diễn tả ý nghĩ , suốt khoảng giữa hai  địa điểm hoặc thời điểm. thường dùng trong các trường hợp muốn nêu lên một cách mơ hồ ,cái khoảng thời gian và không gian bao trùm lên hai lĩnh vực.)
台風は今晩から明日の朝にかけて上陸するもようです。
Có vẽ như từ đêm nay đến khoảng sang mai , bảo sẽ đổ bộ lên đất liền.
今月から来月にかけて休暇をとるつもりだ。
Tôi đinh xin phép nghỉ suốt từ tháng này đến tháng tới.
北陸から東北にかけての一帯が大雪の被害に見舞われた。
Suốt một dải từ miền Hokuriku tới miền Tohoku, đã gánh chịu thiệt hại của trận tuyết lớn.
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *