Học tiếng Nhật

Cách dùng なんでもないvà なんともない

♦なんでもない:không có chi , không đáng,..Diễn tả ý nghĩa rằng”không phải là điều đặc biệt đáng nói,” “không phải là chuyện to tát”
あの頃の苦労に比べればこんな苦労は何でもない。
Nếu so với sự khổ sở của thời ấy, thì sự khổ sở như thế này chẳng ăn thua gì.
何でもないことにそんなに大騒ぎするな.
Chuyện không đáng , đừng làm ầm lên như thế.
この程度の仕事は彼女にとって何でもないことです。
Một công việc cỡ này đối với cô ấy chẳng ăn thua gì.
♦なんともない:Không thể ..như thế nào, không thể.. chút nào..(phía sau thường dùng「 言えない」、「分からない」nó diễn tả tâm trạng”không biết nói sao “, không thể hiểu rõ tình huống như thế nào” ,không thể đồng tình một cách rõ ràng”.
結果がどうなるかはまだなんとも言えませんね。
Kết quả đó như thế nào , bây giờ chưa thể nói được.
彼女の言っているのはなんとも分かりかねる。
Những điều cô ấy nói thật là khó hiểu.
あんなことをする人たちの気持ちはなんとも理解できない。
Thật không thể nào hiểu nổi tâm trạng của những người làm những chuyện như thế.
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *