Tài liệu tiếng Anh: Certificate of Proficiency in English (CPE), là văn bằng chứng chỉ nâng cao nhất. chứng tỏ bạn đã đạt được một cấp độ cực cao rồi đấy.