“Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về sắc dân và văn hóa. Cùng nhau tìm hiểu nét đặc trưng trong văn hóa và con người ở đây mà bạn có thể chưa biết.”