Cùng KatchUp, chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh thông qua các bài đọc ngắn đơn giản và dễ hiểu, chi tiết về phiên âm cùng cách đọc các âm trong bảng phiên âm tiếng Anh