Chuyên cung cấp tài liệu, bài viết về phương pháp khoa học giáo dục cho bé sớm theo Glenn Doman, Flashcard cho bé hỗ trợ tốt việc phát triển trí thông minh trẻ.