Hiển thị 37–48 trong 83 kết quả

Hiện thanh bên
Đóng

Flashcard KatchUp – The green revolution – Standard (20S)

28,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The green revolution – Standard (20S) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được tầm

Đóng

Flashcard KatchUp – The green revolution -Best Quality (20B)

42,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The green revolution – Best Quality (20B) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được

Đóng

Flashcard KatchUp – The law – 3 loại giấy

29,000 44,000 

Với chủ đề The law – Không ai sống ngoài vòng pháp luật. Vì pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội , không có pháp luật thì sẽ không có trật tự ổn định, không thể tồn tại và phát triển được. Bởi thế Chủ đề The law luôn là chủ đề ưa thích của các đề thi Ietls cũng như các kì thi tiếng Anh khác.

Đóng

Flashcard KatchUp – The law – Standard (23S)

29,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The law – Standard (23S) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được tầm quan

Đóng

Flashcard KatchUp – The law -Best Quality (23B)

44,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The law – Best Quality (23B) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được tầm

Đóng

Flashcard KatchUp – The media – 3 loại giấy

33,000 40,000 

Với chủ đề The media – Truyền thông (the media) hay truyền thông đại chúng (mass media): là một cụm từ dùng để nói lên phương thức tiếp cận thông tin từ nhiều khía cạnh trong đời sống hằng ngày dành cho mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Bên dưới đây là những từ vựng phổ biến nhất mà bạn sẽ dùng khi nói về các phương tiện truyền thông và những bộ phận liên quan. Rất mong chủ đề này sẽ giúp các bạn nhiều trong kỳ thi Ielts này.

Đóng

Flashcard KatchUp – The media – Standard (24S)

27,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The media – Standard (24S) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được tầm quan

Đóng

Flashcard KatchUp – The media -Best Quality (24B)

40,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The media – Best Quality (24B) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được tầm

Đóng

Flashcard KatchUp – The modern world – 3 loại giấy

24,000 36,000 

Với chủ đề The modern world – Chúng ta sẽ tìm hiểu về những từ vựng liên quan đến những vấn đề mà thế giới chúng ta đang đối phó như sự hội nhập quốc tế, thị trường chung quốc tế, đa văn hóa, đa sắc tộc cùng với những mối liên hệ qua lại với nhau giữa con người và các tác nhân xã hội văn hóa khác.

Đóng

Flashcard KatchUp – The modern world – High Quality – Trắng (18T)

31,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The modern world – High Quality – Trắng (18T) Có lẽ các bạn đã nhận thức

Đóng

Flashcard KatchUp – The modern world – Standard (18S)

24,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The modern world – Standard (18S) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được tầm

Đóng

Flashcard KatchUp – The modern world -Best Quality (18B)

36,000 

Bộ Flashcard KatchUp – The modern world – Best Quality (18B) Có lẽ các bạn đã nhận thức rõ được