Bộ sản phẩm Flashcard tiếng Nhật giúp bạn học cơ bản đến nâng cao. Gồm thẻ học Hiragana, Kanji, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp đủ trình đồ JLPT n54, n3, n2, n1.

Hiển thị 1–12 trong 46 kết quả

Hiện thanh bên
-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Bảng chữ cái Hiragana và Katakana – High Quality

99,000  78,000  Mã sách: 7705009979786

Flashcard Bảng chữ cái Hiragana và Katakana – Thẻ học Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Bạn muốn tự học tiếng Nhật? Nhưng

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Hán Tự N1 (Kanji n1) – High Quality

297,000  234,000  Mã sách: 7700475227195

Flashcard Tiếng Nhật Kanji N1 – Thẻ Học Tiếng Nhật Kanji N1 Nội dung chắc chắn cho việc học Kanji N1 hiệu

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Hán Tự N2 (Kanji n2) – High Quality

297,000  234,000  Mã sách: 7705038961745

Flashcard Tiếng Nhật Kanji N2 – Thẻ Học Tiếng Nhật Kanji N2 Bạn không thể học giỏi tiếng Nhật nếu như

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Hán Tự N3 (Kanji n3) – High Quality

297,000  234,000  Mã sách: 7705020879270

Flashcard Tiếng Nhật Kanji N3 – Thẻ Học Tiếng Nhật Kanji N3 Học tiếng Nhật miễn phí – phải, đây

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Kanji Hán Tự Sơ Cấp N5,4 – High Quality

198,000  156,000  Mã sách: 7702564177756

Flashcard Kanji Tiếng Nhật  Sơ Cấp – Thẻ Học Tiếng Nhật Kanji Sơ Cấp  Nếu các bạn theo dõi kỹ

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Mẫu Câu Giao Tiếp – High Quality

148,500  117,000  Mã sách: 7702205267389

Flashcard Tiếng Nhật Mẫu Câu Giao Tiếp – Thẻ Học Tiếng Nhật Mẫu Câu Giao Tiếp Để học tiếng Nhật hiệu

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Ngữ Pháp N1 (Soumatome n1) – High Quality

148,500  117,000  Mã sách: 7705046500127

Flashcard Tiếng Nhật Ngữ Pháp N1 – Thẻ Học Tiếng Nhật Ngữ Pháp  Soumatome N1 Ngoài phần từ vựng và kanji thì

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Ngữ pháp N2 (Soumatome n2) – High Quality

148,500  117,000  Mã sách: 7700409054460

Flashcard Tiếng Nhật Ngữ Pháp N2 – Thẻ Học Tiếng Nhật Ngữ Pháp  Soumatome N2 Thẻ học ngữ pháp Soumatome N2

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Ngữ Pháp N3 (Soumatome n3) – High Quality

99,000  78,000  Mã sách: 7705634407241

Flashcard Tiếng Nhật Ngữ Pháp N3 – Thẻ Học Tiếng Nhật Ngữ Pháp  Soumatome N3 Cách học tiếng Nhật truyền thống với

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Ngữ Pháp Sơ Cấp N5,4 (Minna no Nihongo) – High Quality

198,000  156,000  Mã sách: 7708294418138

Flashcard Tiếng Nhật Ngữ Pháp sơ cấp – Thẻ Học Tiếng Nhật Ngữ Pháp  Sơ Cấp  Bắt đầu học ngữ pháp sơ

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Ngữ pháp Trung Cấp N3 ( Mimikara Oboeru)

99,000  78,000  Mã sách: 7703760443418

FLASH CARD NGỮ PHÁP TRUNG CẤP N3 – THẺ HỌC TIẾNG NHẬT NGỮ PHÁP MIMIKARA OBOERU   Cách học tiếng

-21%
Đóng

Bộ KatchUp Flashcard Từ Vựng N1 (Soumatome n1) – High Quality

247,500  195,000  Mã sách: 7703760443416

Flashcard Tiếng Nhật Từ Vựng N1 – Thẻ Học Tiếng Nhật Từ Vựng N1 Với flashcard, việc thẻ học từ vựng Soumatome