Giáo trình sơ cấp tiếng Nhật dành cho người bắt đầu cũng như phương pháp học để khai thác tối đa hiệu quả của bộ giáo trình minna no nihongo.