Tài liệu tiếng Anh – GMAT – Graduate Management Admission Test GMAT là bài kiểm tra khả năng phân tích đọc suy luận trong các chủ đề về định lượng và ngôn ngữ.