Học tiếng Nhật

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N2 – Bài 5 (ngày 6)

Ngày 6
Bài 5
www.KatchUp.vn
6日目事実に基づいて
第5週

52.    Nに/Vるに + 際し /  際して/際しては/際してのN

A氏(し)は日本(にほん)を訪問(ほうもん)するに際(さい)し、喜(よろこ)びを語(かた)った。Ngài A  thuật lại với vẻ vui vẻ khi đang viếng thăm  Nhật
Ý nghĩa :  Lúc (đang)…/ lúc bắt đầu…/Khi mà…

53.    Nに + もとづいて/ もとづき/

     もとづくN /    もとづいたN
長年(ながねん)の経験(けいけん)に基(もと)づき新入社員(しんにゅうしゃいん)を教育(きょういく)する。Dựa vào kinh nghiệm lâu năm tôi sẽ đào tạo nhân viên mới.
Ý nghĩa : Dựa trên cơ sở…/dựa trên nền tảng…
Cách dùng: Trình bày 1 sự việc được dựa trên 1 cơ sở hay nền tảng của sựa việc nào đó.

hoc-ngu-phap-tieng-nhat-n2

54.    Nに + おうじて/

おうじ/  おうじたN
テスト結果(けっか)に基(もと)づき、   能力(のうりょく)に応(おう)じたクラス(くらす)に分(わ)けられます。Dựa vào kết quả của bài test, sẽ chia các lớp, ứng với năng lực của bạn.
Ý nghĩa : Ứng với…/ theo…/ tùy theo…mà…
Cách dùng: Dùng trình bày ý: nhìn thấy hợp với tính đa dạng và sự biến hóa của tình hình đó.

55.    Nの  +  下で/  下 /  下に  

田中(たなか)先生(せんせい)のご指導(しどう)の下(した)、研究論文(けんきゅうろんぶん)を書(か)いています。Tcdcôi đang viết luận văn nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy Tanaka thì
Ý nghĩa :  Dưới…/ trên cơ sở…
Cách dùng: Dùng trình bày một sự việc nào đó được tiến hành trong một phạm vi hoặc một sự ảnh hưởng nào đó.

————————————————————————————————————————————————————————–
==>> KatchUp chuyên cung cấp các sản phẩm flashcard tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, flashcard cho bé và giáo trình tiếng Nhật cùng các sách ngoại ngữ khác. KatchUp tặng miễn phí hệ thống học và thi online trên máy tính và điện thoại. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập trang web: https://katchup.vn/ hay gọi vào số điện thoại: (08) 62 575 286 – 0903 61 61 03 (Linh- zalo, viber, sms)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *