Học tiếng Nhật

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N2 – Bài 7 (ngày 6)

第7週
6日目失敗をもとに
www.KatchUp.vn
Bài 7
Ngày 6

 

32.    Nを+ もとに/もとにして

実際(じっさい)にあった話(はなし)をもとにして脚本(きゃくほん)を書(か)いた。Tôi viết kịch bản dựa trên câu chuyện đã xảy ra trong thực tế
Ý nghĩa : Dựa vào, căn cứ trên…
Cách dùng:  Trình bày lấy việc gì làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý để làm 1 việc khác.

33.    N + につき

本部(ほんぶ)の移転問題(いてんもんだい)につき審議(しんぎ)が行(おこな)われた。Người ta đã cân nhắc về việc di chuyển trụ sở chính.
Ý nghĩa : Liên quan tới…/ về…
Cách dùng: Đây là cách nói kiểu cách của について

hoc-ngu-phap-tieng-nhat-n2

34.    Nを/ Vるのを/ Vたのを+

   けいきに/けいきにして/
    けいきとして
卒業(そつぎょう)を契機(けいき)に独立(どくりつ)する。 Khi tốt nghiệp đại học tôi  sẽ  tự lập.
Ý nghĩa : Dịp/ cơ hội/ từ khi thì….
Cách dùng: Trình bày ý nhân cơ hội, nhân dịp gì đó để làm việc gì đó.

35.    Nを/ Vるのを/ Vたのを+

   きっかけに/ きっかけにして/
              きっかけとして
彼(かれ)は就職(しゅうしょく)をきっかけにして生活(せいかつ)を変(か)えた。Anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống.
Ý nghĩa : Dịp/ cơ hội/ từ khi thì….
Cách dùng: Trình bày ý nhân cơ hội, nhân dịp gì đó để làm việc gì đó.

36.    Nの/  V{普}  +  さいに/ さい  

受験(じゅけん)の際(さい)に斜視(しゃし)が必要(ひつよう)です。Khi dự thi thì cần có ảnh
申(もう)し込(こ)んだ際(さい)、間違(まちが)って書(か)いてしまった。Khi đăng kí thì tôi đã viết sai địa chỉ nhà.
Ý nghĩa : Khi/ Lúc…/ Khi mà…/ Trong trường hợp…
Cách dùng: Gần giống như ときnhưng có phần trang trọng hơn.

————————————————————————————————————————————————————————–
==>> KatchUp chuyên cung cấp các sản phẩm flashcard tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, flashcard cho bé và giáo trình tiếng Nhật cùng các sách ngoại ngữ khác. KatchUp tặng miễn phí hệ thống học và thi online trên máy tính và điện thoại. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập trang web: https://katchup.vn/ hay gọi vào số điện thoại: (08) 62 575 286 – 0903 61 61 03 (Linh- zalo, viber, sms)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *