Ngữ pháp trung cấp

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 – Bài 2 (ngày 2)

第2週
2日目 事故などによる渋滞(じゅうたい)
katchup.vn
Bài 2
Ngày 2

23.    関(かん)して
この問題に関して、ご意見ありませんか。Liên quan tới vấn đề này có ai có ý kiến nào không?
農業(のうぎょう)に関(かん)する論文(ろんぶん)を読(よ)む。
Tôi sẽ đọc luận văn liên quan tới vấn đề nông nghiệp.
Ý nghĩa :Liên quan tới…/ về….
Cách chia:
Nに関して
Nに関しては
Nに関しても
Nに関する N1

24.    について
日本文化について勉強する。
Tôi sẽ học về văn hóa Nhật Bản
「受験についての注意」を読む。
Đang đọc [những chú ý về dự thi]
Ý nghĩa :Về…/ liên quan tới…
Cách dùng:Dùng trình bày nội dung đang suy nghĩ hoặc nói về đối tượng thao tác.
Cách chia: Nについて
Nについての N1
Nについては
Nについても

25.    によれば
天気予報によれば、明日は晴れるらしい。
Theo như dự báo thời tiết thì ngày mai hình như sẽ nắng.
Ý nghĩa :Theo như…thì…/ nếu căn cứ vào…thì
Cách dùng:Dùng trình bày sự việc có căn cứ theo như 1 thông tin gián tiếp mà có được, hoặc biết được
Cách chia:
Nによれば
Nによると

26.    によって
人によって考え方が違います。
Tùy thuộc vào mỗi người mà cách suy nghĩ sẽ khác nhau.
その地震による被害(ひがい)は、過去最大だった。Thiệt hại do trận động đất đó gây ra thì trong qúa khứ là mạnh nhất.
Ý nghĩa :Tùy thuộc…/ Tùy vào…/ tùy theo…/Bởi…/ Do…
Cách dùng:Dùng trình bày có sự việc nào đó xảy ra tùy vào trường hợp/ trình bày chủ thể động tác
Cách chia:Nによって
Nによっては
Nにより
Nによる N1
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *