Học tiếng Nhật

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 – Bài 5 (ngày 4)

第5週
4日目 今晩から明日の朝にかけて
katchup.vn
Bài 5
Ngày 4

 

33.    まで

連絡(れんらく)があるまで待(ま)っています。
Tôi sẽ chờ cho đến khi có liên lạc.
映画(えいが)が始(はじ)まるまで30分(ぷん)あります。Còn 30 phút nữa thì phim bắt đầu chiếu.
Ý nghĩa :Cho đến khi…
Cách chia:
Vる + まで

34.    N+まで

この魚(さかな)は骨(ほね)まで食(た)べられる。
Loại cá này có thể ăn cả xương.
君(きみ)まで私(わたし)を疑(うたが)うのですか。
Ngay cả em cũng nghi ngờ anh hay sao?
Ý nghĩa :Ngay cả N…、N cũng…
Cách chia:
N+まで

hoc-ngu-phap-tieng-nhat-n3

35.    から。。。にかけて

明日(あした)は昼(ひる)から夕方(ゆうがた)にかけて雨(あめ)でしょう。
Ngày mai có thể trời sẽ mưa từ trưa đến tối.
Ý nghĩa :Từ khoảng…đến…
Cách chia:
N1からN2 にかけて
Lưu ý:
N1, N2 là danh từ chung chỉ nơi chốn, thời gian.

36.    において

大阪(おおさか)において、国際会議(こくさいかいぎ)が
行(おこな)われた。
Hội nghị quốc tế đã được tổ chức tại Osaka.
Ý nghĩa :Ở, tại, đối với (chỉ địa điểm, thời gian)
Cách chia:
N +において/ においては/
  においても/ における
Lưu ý: において= で

————————————————————————————————————————————————————————–
==>> KatchUp chuyên cung cấp các sản phẩm flashcard tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, flashcard cho bé và giáo trình tiếng Nhật cùng các sách ngoại ngữ khác. KatchUp tặng miễn phí hệ thống học và thi online trên máy tính và điện thoại. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập trang web: https://katchup.vn/ hay gọi vào số điện thoại: (08) 62 575 286 – 0903 61 61 03 (Linh- zalo, viber, sms)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *