Bài hát tiếng Anh

[Học tiếng Anh qua bài hát] One Day – Charice

Lời bài hát One Day – Charice


One day (x3)

[Charice – Verse 1]

They're not gonna keep me down
They're not gonna shut me out
They're gonna do what they do, I'll do me
I'm going against the crowd
I'm drowning out the doubt
They're gonna do what they do, I'll do
Something original, be unforgettable
They're gonna know my name

[Chorus]

One day, make you a believer
One day, got this all I need is
One day, don't try to tell me I can't
Right now, I'm running the future
Watchout, won't stop I'm a mover
One day, you're gonna know who I am
Oh when I'm high and free
It's not fate, wait and see, One day

[Charice – Verse 2]

I've been afraid to fall,
Too much for something more
But now that I see that it's mine,
I'll take it
Just go ahead and try,
You're not gonna change my mind
There's no such thing as too late

Yeah!

[Chorus]

One day, make you a believer
One day, got this all I need is
One day, don't try to tell me I can't
Right now, I'm running the future
Watchout, won't stop I'm a mover
One day, you're gonna know who I am
Oh when I'm high and free
It's not fate, wait and see

[Bridge]

I'm on a mission, no longer listening
To anyone that says don't try
Sometimes you feel it deep in your spirit
It's like a fire that won't die
One day
Wait and see
One day
Oh
Just wait and see it

[Chorus]

One day, make you a believer
One day, got this all I need is
One day, don't try to tell me I can't
Right now, I'm running the future
Watchout, won't stop I'm a mover
One day, you're gonna know who I am
Oh when I'm high and free
It's not fate, wait and see, One day

One day, One day, One day, One day, One day

Lời dịch – Lời Việt


(Rồi một ngày) x3

[Charice – Verse 1]

Chẳng ai làm tôi gục ngã được đâu
Cũng chả ngăn cấm tôi được
Họ sẽ làm việc mà họ cần làm, và tôi cũng thế
Tôi khác với số đông
Tôi sẽ làm tiêu tan đi sự hồ nghi
Họ sẽ làm việc mà họ cần làm, và tôi cũng thế
Điều gì đó độc đáo, đáng để ghi nhớ
Họ sẽ biết đến tên tôi

[Chorus]

Rồi một ngày, tôi sẽ làm họ tin ở tôi
Rồi một ngày, tôi sẽ có mọi thứ mình cần
Rồi một ngày, đừng cố bảo rằng tôi không thể
Giờ đây, tôi đang bắt đầu tương lai của mình
Hãy chú ý này, không thể dừng lại được vì tôi luôn phấn đấu
Rồi một ngày, họ sẽ biết tôi là ai
Ôi khi đó tôi sẽ mạnh mẽ và không bị ràng buộc
Đó không phải là số mệnh, chờ xem, rồi một ngày

[Charice – Verse 2]

Tôi đã sợ hãi khi vấp ngã
Đã quá nhiều cho những điều hơn thế nữa
Giờ tôi đã ngộ ra rằng đó là việc của tôi
Tôi sẽ nắm bắt
Tến lên và cố gắng
Họ chẳng thay đổi được ý chí của tôi đâu
Chẳng có điều gì là muộn

Yeah!

[Chorus]

Rồi một ngày, tôi sẽ làm họ tin ở tôi
Rồi một ngày, tôi sẽ có mọi thứ mình cần
Rồi một ngày, đừng cố bảo rằng tôi không thể
Giờ đây, tôi đang bắt đầu tương lai của mình
Hãy chú ý này, không thể dừng lại được vì tôi luôn phấn đấu
Rồi một ngày, họ sẽ biết tôi là ai
Ôi khi đó tôi sẽ mạnh mẽ và không bị ràng buộc
Đó không phải là số mệnh, chờ xem

[Bridge]

Tôi đang làm nhiệm vụ của mình, không phải lắng nghe
Bất cứ ai nói rằng đừng cố làm chi
Thi thoảng bạn sẽ cảm nhận điều đó tận sâu trong tâm hồn mình
Rồi một ngày
Chờ xem
Rồi một ngày
Oh
Hãy chờ và xem điều tôi làm

[Chorus]

Rồi một ngày, tôi sẽ làm họ tin ở tôi
Rồi một ngày, tôi sẽ có mọi thứ mình cần
Rồi một ngày, đừng cố bảo rằng tôi không thể
Giờ đây, tôi đang bắt đầu tương lai của mình
Hãy chú ý này, không thể dừng lại được vì tôi luôn phấn đấu
Rồi một ngày, họ sẽ biết tôi là ai
Ôi khi đó tôi sẽ mạnh mẽ và không bị ràng buộc
Đó không phải là số mệnh, chờ xem, rồi một ngày

Rồi một ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *