Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt

Học tiếng Hàn Sơ Cấp Dành cho người Việt

Học tiếng Hàn Sơ Cấp Dành cho người Việt 


nguồn: sưu tầm

Tiếng Hàn thật dễ dàng do giáo viên người Việt trực tiếp hướng dẫn! Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam 
Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người Việt Nam

| Giới thiệu về giáo viên
– Cử nhân Văn học và Ngôn ngữ trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
– Cử nhân Văn học và Ngôn ngữ trường Đại học Ngoại ngữ Busan.
– Thạc sĩ Ngôn ngữ trường Đại học Busan
– Đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ Văn học và Ngôn ngữ trường Đại học Nữ giới Ewha 
– Giáo viên tại Trung tâm Đa văn hóa Gupo-gu Busan-si
– Giáo viên bài giảng ngôn ngữ Hàn. Việt Trung tâm Đa văn hóa Guro-gu Seoul

| Đặc điểm khóa học 
– Bài giảng được thực hiện bằng cả hai ngôn ngữ. Tiếng Hàn và tiếng Việt ! 
– Bài giảng rất dễ học ngay cả đối với học sinh mới học tiếng Hàn Quốc.
– Học sinh có thể học một cách hệ thống từ nguyên tắc cấu tạo của 
nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn 

| Học sinh nên học
– Học sinh Việt Nam mới học tiếng Hàn 
– Học sinh muốn học tiếng Hàn để có thể ứng dụng ngay trong thực tế
– Học sinh muốn đọc, viết, nghe và nói tiếng Hàn thật tự nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *