Tiếng Hàn

[Học từ vựng tiếng Hàn qua bài hát] A guy like me lyric hangul

[Học từ vựng tiếng Hàn qua bài hát] A guy like me lyric hangul


 

그대를 잊는다는 건 지금의 나로선 좀 힘들 거 같아
cư te rư rick nưn ta nưn kon chi cư mê na rô son chôm him tưn ko ka tha
아무리 원망을 해도 어느새 흐르는 눈물 나도 모르게
a mu ri quơn mang ưn he tô o nư se hư rư nưn nun mun na tô mô rư kiê

그리워 그 목소리 보고 싶어 일어설 수도 없어
cư ri quơ cư môk sô ri bô cô si pho i ro son su tô op so
시간은 잊으라 하는데 오히려 선명해진 얼굴
si ka nư ni chư ra ha nưn tê ô hi ryo son myong he chin on kun

그 날은 그대 모습이 떠난다는 말을 하려던 것 같아
cư na rưn cư te mô sư pi to nan ta nưn ma rưn ha ryo ton kos ka tha
초라한 나의 어깨에 차마 말을 못 했었나 봐 그랬나 봐
chô ra han na ê o ke ê cha ma ma rưn môs hes sos na boa cư res na boa

그리워 그 목소리 가끔은 힘들던 잔소리마저
cư ri quơ cư môk sô ri ka cư mưn him tưn ton chan sô ri ma cho
잔인한 이별이 있던 날 그 날조차 이젠 그리워
cha nin ha ni byo ri is ton nan cư nan chô cha i chên cư ri quơ

잘 지내라는 행복하라는 그 흔한 이별의 위로마저도 없이
chan chi ne ra nưn heng bôk ha ra nưn cư hôn ha ni byo rê quy rô ma cho tô op so
마지막 인사도 못했던 우리의 이별 나를 떠난 그 이유마저
ma chi ma kin sa tô môs hes to nu ri ê i byo na rưn to na cư i yu ma cho

그대가 두고 떠난 그대 인생의 절반은 나란 말
cư te ka tu cô to na cư te in seng ê chon ba nưn na ran man
이제는 잊어야 할텐데 오히려 선명해진 그 말
i chê nư ni cho ya han thên tê ô hi ryo son myong he chin cư man
여전히 선명한 목소리
yo chon hi son myong han môk sô ri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *