Khoen flashcard có thể sử dụng cho nhiều mục đích như móc Flashcard, treo móc đồ, móc khóa, album hình, sổ, sách hoặc bất cứ thứ gì bạn cần liên kết chúng lại với nhau.

Xem tất cả 4 kết quả

Hiện thanh bên
Đóng

Khoen sắt – Đường kính 3,5 cm.

6,000 

Khoen tròn 3.5 cm Khoen tròn dùng tiện lợi trong nhiều tình huống: móc Flashcard, treo móc đồ, móc khóa,

Đóng

Khoen sắt loại 1 -Đường kính 4 cm.

6,500 

KHOEN SẮT LOẠI 1 Khoen tròn 4 cm Khoen tròn dùng tiện lợi trong nhiều tình huống: móc Flashcard, treo

Đóng

Khoen sắt loại 2 – Đường kính 3 cm.

5,000 

Khoen tròn 3 cm Khoen tròn dùng tiện lợi trong nhiều tình huống: móc Flashcard, treo móc đồ, móc khóa,

Đóng

Khoen sắt loại 3 – Đường kính 2,6 cm.

4,000 

KHOEN SẮT LOẠI 3 Khoen tròn 2.6 cm Khoen tròn dùng tiện lợi trong nhiều tình huống: móc Flashcard, treo