“Dù thiệt thòi nhiều về tài nguyên nhưng Nhật Bản luôn là một quốc gia lớn về khoa học công nghệ. Cùng nhau khám Phá Đất Nước Nhật Bản với những điều thú vị nhé.”