Vậy làm thế nào để học và nhớ những chữ Kanji này? … Bộ tài liệu tổng hợp các chữ kanji luyện thi N5, N3, N2, N1 với chữ hán, âm on , âm kun và ý nghĩa tiếng việt.