Xem tất cả 7 kết quả

Hiện thanh bên
-15%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 25 bài luyện nghe (Kèm CD)

65,000  55,000  Mã sách: 17KSNMN10079

Mã sản phẩm: 17KSNMN10079

Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 128 trang / 150g

Tình trạng: Còn hàng

-13%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

75,000  65,000  Mã sách: 17KSNMN10389

Mã sản phẩm: 17KSNMN10052

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 190 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-14%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Bản tiếng Nhật

145,000  125,000  Mã sách: 17KSNMN10053

Mã sản phẩm: 17KSNMN10053

Xuất bản: NXB Trẻ – năm2015

Số trang / Trọng lượng: 312 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-6%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Hán tự

85,000  80,000  Mã sách: 17KSNMN10048

Mã sản phẩm: 17KSNMN10048

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 159 trang / 360g

Tình trạng: Còn hàng

-11%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Tổng hợp các bài tập chủ điểm

45,000  40,000  Mã sách: 17KSNMN10050

Mã sản phẩm: 17KSNMN10050

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2014

Số trang / Trọng lượng: 88 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng

-15%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 25 bài luyện nghe (Kèm CD)

65,000  55,000  Mã sách: 17KSNMN20078

Mã sản phẩm: 17KSNMN20078

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 128 trang / 150.0000g

Tình trạng: Còn hàng

-19%
Đóng

Sách Tiếng Nhật cho mọi người trình độ sơ cấp – 20 chủ điểm ngữ pháp

62,000  50,000  Mã sách: 17KSNTNN0045

Mã sản phẩm: 17KSNTNN0045

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 134 trang / 150.0000g

Tình trạng: Còn hàng