Minna Trung Cấp là một bộ giáo trình tương đương với trình độ N3. Giúp người học luyện tập được những kỹ năng sử dụng tiếng Nhật một cách thành thạo trôi chảy hơn

Đóng
Đóng

Giáo Trình Minna no Nihongo Trung Cấp1 Bản Dịch và Giải thích Ngữ Pháp Tiếng Việt (Sách màu)

75,000 

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt みんなの日本語中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là cuốn sách

Đóng

Giáo Trình Minna no Nihongo Trung Cấp1 Bản Tiếng Nhật (Kèm CD) – Sách màu

100,000 

Minna no nihongo Trung cấp1 bản dịch Tiếng Việt みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là bản dịch tiếng Việt của cuốn sách giáo

Đóng
Đóng