Bộ giáo trình luyện nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm ba cuốn được phân thành bộ tài liệu luyện nghe tiếng Anh từ đơn giản đến nâng cao.