Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn không ít lần chúng ta thắc mắc về loại ngôn ngữ này. Sau đây, tài liệu chuyên ngành ngôn ngữ sẽ trình bày rõ cho bạn.