Ngữ pháp tiếng nhật là phần cơ bản nhất (sơ cấp) khi bạn bắt đầu bước chân vào công cuộc chinh phục tiếng nhật.Hãy cũng … Giáo trình sơ cấp, Thư viện Tiếng Nhật.