Học bất cứ ngôn ngữ nào chúng ta đều thấy rằng ngữ pháp là phần rất quan trọng để đánh giá khả năng sử dụng ngôn từ của bạn, bộ tài liệu ngữ phấp tiếng Trung là những gì bạn cần