Hỏi đáp tiếng Nhật

Phân biệt  向き và 向け

 向き   向け
1.Nghĩa: thích hợp , phù hợp với..  
  量が少ないので、女性向きです。
 Vì lượng thức ăn ít ,phù hợp với nữ.
2. Thích hợp với N, nhưng ngoài N đối tượng khác vẫn dùng được
3.マンション青木は女性向きだ。
Chung cư aoki thì phù hợp với nữ.
 Có nghĩa là: Chung cư aoki này phù hợp chonữ sống ở đây nhưng  nam sống ở đây vẫn được.           
    1.Nghĩa: Dành cho, đặ biệt dành cho…
女性向けに、カロリーが控えめです。
Lượng calori vừa phải dành cho nữ.
  2. Vì chỉ đặc biệc dành cho N , ngoài N đối    tượng khác không sữ dụng
3. それは初心者向けの教科書です。
Cái đó là sách giáo khoa dành cho người mới  bắt đầu.
 Có nghiã là : chỉ những người mới bắt đầu họcmới sữ dụng, người khác thì không sử dung
 

 

          

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *