Sách học bảng chữ cái tiếng Nhật giúp học bảng chữ cái tiếng Nhật một cách nhanh nhất có thể. … ngược lại, từ các phiên âm bằng romaji ta viết thành các chữ cái tiếng Nhật. 2 bài tập trên giúp bạn luyện tập được linh hoạt cách đọc các chữ cái và cách nhớ các chữ cái.

Xem tất cả 0 kết quả

Hiện thanh bên

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.