Sách học bảng chữ cái tiếng Nhật giúp học bảng chữ cái tiếng Nhật một cách nhanh nhất có thể. … ngược lại, từ các phiên âm bằng romaji ta viết thành các chữ cái tiếng Nhật. 2 bài tập trên giúp bạn luyện tập được linh hoạt cách đọc các chữ cái và cách nhớ các chữ cái.

Hiện thanh bên

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.