Sách Luyện Thi N2 Supido masuta Từ Vựng (Kèm CD)

79,000  60,000 

Mã sản phẩm:

Xuất bản: ジェイ・リサーチ – năm 2011

Số trang / Trọng lượng: 168 trang / 300g

Tình trạng: Còn sách

Mô tả

Sách Luyện Thi N2 Supido masuta Từ Vựng (Kèm CD)

Sách Luyện Thi N2 Supido masuta Từ Vựng (Kèm CD) 日本語能力試験問題集N2語彙スピードマスター cũng là cuốn sách chuyên luyện từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2, nó tập trung toàn bộ từ vựng của kỳ thi N2 và phân chia chúng theo các yếu tố khác nhau nhằm giúp người học dễ học và dễ nhớ hơn. Nhiều người vẫn gọi là sách Speed Master N2 từ vựng hay speed master N2 Goi.

Sách luyện thi N2 Supido masuta từ vựng có gì đặc biệt:

Sách luyện thi N2 Supido masuta từ vựng gồm 2 phần: phần học từ vựng và phần luyện đề

Trong phần 1 – phần học từ vựng Sách luyện thi N2 Supido masuta từ vựng phân chia toàn bộ từ vựng của kỳ thi N2 thành các nội dung và đề tài khác nhau như 時間, 家,お金, 数・量, 国・社会, 産業・技術, 自然, 体・健康, 交通, 位置・方向, 趣味・活動, 学校・学問, 仕事, 能力・評価, パソコン・プリンタなど, 表・グラフ, どんな気持ち?, 人と人言葉のいろいろな形,  hoặc phân chia theo đặc điểm của từ như 意味が似ている言葉、意味が似ている言葉、反対の意味の言葉など、音が同じ言葉、同じ漢字を持つ言葉、hoặc phân chia theo loại từ như 副詞、形容詞(どんな人)、形容詞(どんなもの・こと?)、動詞、いろいろな意味のある動詞、動詞+動詞(複合動詞)、「~する」の形の動詞、カタカナの言葉、慣用句。擬音語・擬態語、hoặc phân chia theo các yếu tố khác như つなぐ言葉、短い言葉、その他いろいろ. Nhớ sự phân chia này mà người học sẽ dễ nhớ từ hơn và dễ phân biệt được điểm giống và khác nhau của các từ vựng cùng nhóm.

Trong phần 2 – phần đề thi Sách luyện thi N2 Supido masuta từ vựng đưa ra một vài đề thi từ vựng được biên soạn với nội dung, cấu trúc tương tự với đề thi thực tế nhằm giúp người học tự đánh giá được năng lực của bản thân đề từ đó đưa ra kế hoạch luyện tập phù hợp cũng như điều chỉnh kế hoạch sao cho hiệu quả nhất.

KhoSachNgoaiNgu.com hy vọng rằng với Sách luyện thi N2 Supido masuta từ vựng – N2 Gokaku từ vựng các bạn học giả sẽ không những mở rộng được vốn từ mà còn vượt qua được kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 sắp tới.

Link Donwload CD: https://drive.google.com/open?id=1P4yi5T9LATWWQerunsmzmmxZoTxFnxsR