Mô tả

20 nichi de goukaku N3 có đặc trưng gì:

 

20 nichi de goukaku N3 Moji.Goi.Bunpou

Gồm 20 đề tương ứng với 20 ngày luyện tập, mỗi ngày luyện tập sẽ giúp bạn tăng năng lực đáng kể. Mỗi TEST có đặc trưng sau:

Mondai 1: Gồm 6 câu hỏi về cách đọc Kanji, 3 câu động từ, 3 câu danh từ

Mondai 2: Gồm 7 câu hỏi về từ vựng theo ngữ cảnh

Mondai 3: Gồm 6 câu hỏi về từ đồng nghĩa. Kết hợp phó từ, tính từ, động từ …

Mondai 4: Gồm 6 câu hỏi về cách dùng Katakana, Động Từ, Tính từ …

Mondai 5,6,7 là những câu hỏi về ngữ pháp. Gồm 20 câu hỏi, 15 câu hỏi ngữ pháp trong câu, và 5 câu hỏi về ngữ pháp trong đoạn văn.

Sách 20 ngày N3 có kèm theo đáp án đầy đủ. Hãy phân chia thời gian làm bài, kiểm tra lại đáp án. Từ đó điều chỉnh  lại cách học để đáp ứng năng lực cho kỳ thi JLPT bạn nhé.