Mô tả

 Watashi no Bunpou Nooto – Dekiru Nihongo Sơ cấp –  Sách bài tập ngữ pháp

 

Dekiru Nihongo Watashi No Bunpou Noto Sơ Cấp có nội dung :

  1. Giúp học viên ôn luyện lại tất cả ngữ pháp đã học trong sách giáo khoa.
  2. Giúp học viên ôn luyện cách dùng từ hiệu quả thông qua hình ảnh minh họa. Giúp học viên dễ nhớ hơn