Mô tả
Dekiru Nihongo Watashi No Bunpou Noto Sơ Trung Cấp là sách tiếng nhật luyện tập ngữ pháp kèm với sách giao tiếp tiếng Nhật Dekiru đang được nhiều người yêu thích

Dekiru Nihongo Watashi No Bunpou Noto Sơ Trung Cấp có nội dung :

  1. Giúp học viên ôn luyện lại tất cả ngữ pháp đã học trong sách giáo khoa.
  2. Giúp học viên ôn luyện cách dùng từ hiệu quả thông qua hình ảnh minh họa. Giúp học viên dễ nhớ hơn