Mô tả

Dekiru Nihongo Watashi No Kotoba Noto Sơ Trung Cấp là sách tiếng nhật luyện tập từ vựng kèm với sách giao tiếp tiếng Nhật Dekiru đang được nhiều người yêu thích

Dekiru Nihongo Watashi No Kotoba Noto Sơ Trung Cấp có nội dung :

  1. Giúp học viên ôn luyện lại tất cả từ vựng đã học trong sách giáo khoa.
  2. Giúp học viên ôn luyện cách dùng từ hiệu quả thông qua hình ảnh minh họa. Giúp học viên dễ nhớ hơn