Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt

60,000  55,000 

Mã sản phẩm:

Xuất bản: NXB Thời Đại – Năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 134 trang / 300g

Tình trạng: Còn sách

Mô tả

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt là bản dịch tiếng Việt của cuốn sách chính Giáo trình Shin nihongo no Kiso sơ cấp2 sách giáo khoa. Cuốn sách này chủ yếu tập trung vào dịch các nội dung như: từ vựng, mẫu hỗi thoại, mẫu câu cơ bản….của cuốn sách chính nhằm hỗ trợ các học viên Việt Nam.

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt bao gồm những nội dung gì:

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt dịch tất cả các từ vựng của cuốn sách chính xuyên suốt từ bài 26 đến bài 50

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt còn đi tổng hợp tất cả các từ vựng liên quan đến từng bài một và gần gũi với các du học sinh, tu nghiệp sinh tại Nhật bao gồm các nội dung như: Trong nhà bếp, quần áo và vật trang sức, vị trí và phương hướng, dấu hiệu dùng trong nhà máy, thao tác và dụng cụ, máy móc, tình trạng và trạng thái, sản phầm thường dùng và cơ năng, dây chuyển sản xuất, giải trí, tính toán, đường, hình thể, ngày nghỉ và ngày lể của Nhật Bản

Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso Sơ Cấp2 – Bản Dịch Tiếng Việt phiên dịch tất cả các đoạn hội thoại, trợ từ, cách dùng các thể, các cách dùng động từ và tính từ, tự động từ và tha động từ, phó từ và biểu hiện phó từ, liên từ…

Hãy cùng KhoSachNgoaiNgu.com lựa chọn Giáo Trình Shin Nihongo no Kiso – Bản Dịch Tiếng Việt để có thể dễ dàng học bộ sách Shin nihongo no Kiso hơn. Đồng thời mở rộng vốn từ vựng và hiểu biết về đời sống tại Nhật hơn.