Giáo Trình Tiếng Nhật Căn Bản Theo Chủ Đề NEJ Tập 1 – Song Ngữ (Kèm CD)

105,000  92,000 

Mã sản phẩm:

Xuất bản: NXB ĐH Sư Phạm TPHCM – Năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 265 trang / 450 g

Tình trạng: Còn sách

Mô tả

Giáo Trình Tiếng Nhật Căn Bản Theo Chủ Đề NEJ Tập 1 – Song Ngữ (Kèm CD)

Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề NEJ tập 1 – song ngữ – Tài liệu học tiếng Nhật theo phương pháp mới – thú vị hơn và hiệu quả hơn giúp người học sau mỗi bài khóa có thể đạt được khả năng diễn đạt tiếng Nhật nhất định và tăng cường vốn từ vựng cũng như các kỹ năng khác.

Giáo Trình Tiếng Nhật Căn Bản Theo Chủ Đề NEJ Tập 1 – Song Ngữ (Kèm CD)

Giáo Trình Tiếng Nhật Căn Bản Theo Chủ Đề NEJ Tập 1 – Song Ngữ (Kèm CD)

Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề NEJ hấp dẫn ở điểm nào:

Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề NEJ tập 1 – hướng tiếp cận tiếng Nhật căn bản theo phương pháp mới – giáo trình học tiếng Nhật căn bản theo chủ đề là giáo trình ứng dụng phương pháp giáo dục ngôn ngữ tập trung theo chủ đề. Giáo trình NEJ nhìn ngôn ngữ như một tập hợp những nguyên bản của những hoạt động ngôn ngữ. Do đó, NEJ giúp người học sau khi kết thúc mỗi bài có thể đạt được khả năng diễn đạt bằng tiếng Nhật nhất định. Ngoài ra có thể nắm vững được hệ thống tiếng Nhật một cách rõ ràng, từ vựng cũng được sắp xếp một cách hợp lý.

Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề NEJ có những đặc trưng sau:

Cách tiếp cận bài khóa của Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề tập 1 : tất cả từ vựng, ngữ pháp, mẫu câu quan trọng cần học đều có trong bài khóa chính, đó là phần giới thiệu bản thân. Người học cần phải đọc và nắm rõ bài khóa, có thể hỏi và trả lời nội dung bài khóa. Sau đó, lấy bài khóa làm bài mẫu bắt chước và viết về bản thân mình. Cuối cùng đọc kỹ những cái mình đã viết ra.

Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề NEJ tập 1 là cuốn giáo trình tổng hợp căn bản có đầy đủ phiên âm Romaji, dịch tiếng Việt, giải thích từ vựng, chú thích ngữ pháp, phiên âm cách đọc Kanji của tất cả các bài

Tất cả các từ vựng đều được phân loại theo từng nhóm và hầu hết đều có hình ảnh minh họa

Những mẫu ngữ pháp trong NEJ luôn được giải thích rất ngắn gọn nhưng nhiên vô cùng dễ hiểu.

Link Donwload CD: https://drive.google.com/open?id=1WOLpNGnhwRJ5Soi4vS35NmPIVBSRnLbn