Sách luyện thi N1 Mimikara oboeru Từ vựng bản Nhật Việt

140,000  112,000 

Mã: 17KSN0000568
Mô tả

Mimikara Oboeru N1 từ vựng tiếng việt 耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 liệt kê những từ vựng thường xuất hiện trong N1.  Bao gồm 14 bài tổng hợp tất cả từ vựng theo các loại từ như: 名詞, 動詞, 形容詞, 複合動詞, カタカナ,連体詞. Mỗi bài tập trung vào từng nhóm loại từ riêng biệt. Nhờ đó mà Bạn dễ dàng nắm được từ vựng hơn. Mimikara Oboeru N1 từ vựng giáo trình được dịch thêm từ vựng và một số câu ví dụ chủ đạo kèm theo file nghe. Bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi có tiếng Việt kèm theo

Mimikara Oboeru N1 từ vựng tiếng việt có đặc trưng gì?

Liệt kê các tất cả tầng nghĩa của từ vựng đó. Đối với mỗi từ, tác giả đưa ra nhiều ví dụ về từ vựng đó. Ngoài ra, các họ từ liên quan đến từ vựng đó đều được liệt kê chi tiết. Ví dụ như danh từ ghép, các động từ thường đi kèm, các danh từ thường đi kèm, các tính từ thường đi kèm, các trợ từ được sử dụng và các trường hợp đặc biệt cần lưu ý.

Mimikara Oboeru N1 từ vựng còn đưa ra một loại các chủ đề như :日本文化、病院、買い物、臓器、器官、自動車、道路、地形、地勢、病気、医療、地図、三権分立「司法」「立法」「行政」、エネルギー問題、生命倫理、オノマトペ(擬態語)生物環境、アルファベットの略号、アルファベットの略号、漢語の省略後、表現… Tất cả các từ vựng liên quan đến các chủ đề này đều được liệt kê chi tiết và cần thiết với trình độ N1.

Mimikara Oboeru N1 từ vựng là cuốn sách luyện thi N1 hiệu quả. Giúp bạn dễ dàng vượt qua kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1 đặc biệt ở phần thi Goi và Dokkai mà còn cuốn sách luyện từ vựng hỗ trợ bạn học nâng cao vốn từ một cách bao quát và đầy đủ nhất.