Mô tả

Minna no Nihongo Sơ Cấp2 – Bài học Hán Tự – bản mới

Giáo trình minnano nihongo sơ cấp 2 Hán tự không những bổ trợ người học về mặt Hán tự để hoàn thành bộ giáo trình Minnano nihongo trình độ sơ cấp 2 mà còn giúp bạn học phát triển kỹ năng sử dụng Hán tự nói chung và kỹ năng liên quan đến chữ viết tiếng Nhật.

 

 

Giáo trình minnano nihongo sơ cấp 2 Hán tự có gì đặc biệt:

– Giáo trình minnano nihongo sơ cấp 2 Hán tự được biên soạn dựa trên phương pháp học Hán tự hiệu quả nhất. Đó chính là “Học Hán tự trong những từ ngữ quen thuộc dùng trong bối cảnh thân quen, đồng thời cùng lúc đó cũng chú ý đến hệ thống Hán tự”. Với cách học này, người học không chỉ nhớ được một số lượng Hán tự nhất định, mà còn xây dựng được một nền tảng vững chắc cho năng lực Hán tự nói chung và phát triển kỹ năng viết tiếng Nhật.
– Giáo trình minnano nihongo sơ cấp 2 Hán tự được biên soạn dựa trên sách giáo khoa, danh sách Hán tự sử dụng trong các kỳ thi Năng lực Nhật ngữ trước đây. Vì thế, cuốn sách này không chỉ là cuốn sách luyện Hán tự đi kèm với giáo trình Minnano nihongo mà nó cũng có thể được dùng như là một giáo trình Hán tự cơ sở chung.
– Bạn đã học xong 220 chữ Hán tự trong cuốn Giáo trình minnano nihongo sơ cấp 1 Hán tự. Trong số đó có 208 chữ được yêu cầu cho cấp độ N3 và 12 chữ cho cấp độ N2. Trong cuốn sách này, bạn học sẽ tiếp tục được học 298 chữ Hán tự trong đó có 2 chữ của N4, 62 chữ của N3, 233 chữ của N2 và 1 chữ của N1.
Như vậy, gộp 2 cuốn sách lại 220 chữ của sơ cấp 1 và 298 hán tự của sơ cấp 2 bạn học đã hoàn thành 518 chữ, chiếm hơn phân nữa trong số 1,023 Hán tự được yêu cầu cho cấp độ N2 của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.