Mô tả

Dekiru Nihongo Sơ Trung Cấp – Oshiekata Gaido & Irasuto – Sách hướng dẫn cách dạy và tranh minh họa

Dekiru Nihongo Oshiekata Gaido & Irasuto Sơ Trung Cấp có nội dung:

  1. Giúp giáo viên hướng dẫn học viên học giáo trình Dekiru Nihongo hiệu quả hơn
  2. Sách bao gồm chỉ dẫn cách dạy và dữ liệu minh họa hình ảnh trong giáo trình Dekiru. Giúp giáo viên Dạy 1 cách trực quan sinh động. Ngoài ra giúp giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài.