Mô tả

Sách luyện thi Hán tự Kanji master N3

Sách luyện thi  Kanji masuta N3 thuộc bộ sách Kanji master xuyên suốt từ N5 đến N1 tổng hợp gần 1900 chữ Hán và hàng nghìn từ vựng. Đặc biệt, với cách trình bày logic, dễ hiểu bộ sách này luôn là lựa chọn cho những ai đang cần trau dồi Hán tự.

Sách luyện Hán tự Kanji master N3

Sách luyện Hán tự Kanji master N3

Sách luyện Hán tự Kanji master N3 có những nội dung gì:

N3 Kanji masuta là 700 chữ tiếp nối của 400 chữ trong 2 cuốn Kanji masuta N4 và Kanji masuta N5. Tất cả 700 chữ Kanji của Kỳ thi tiếng Nhật N3 được chia thành 20 bài, mỗi bài chứa đựng toàn bộ nội dung về gần 40 chữ Kanji.

Sách luyện Hán tự Kanji master N3 tổng hợp các kanji theo từng chủ đề như 生活、家、料理、病院、スポーツ、感情、結婚、関係、単位、学校、受験、授業、地球、旅行、交通、仕事、会議、会社、産業、法律 nhằm giúp người học hệ thống lại kiến thức và dễ dàng nhận biết các điểm khác biệt giữa các chữ Kanji cùng âm khác nghĩa hay cùng nghĩa khác âm.

Sách luyện thi Hán tự Kanji master N3 phân tích đầy đủ và chi tiết về từng chữ kanji bao gồm: các đọc âm ON, cách đọc âm KUN, hướng dẫn từng nét viết kèm phần đồ chữ tập viết, số nét và các ví dụ minh họa điển hình. Đặc biệt, vào cuối mỗi bài khóa, bạn học sẽ được luyện tập với các dạng bài tập khác nhau.

Nói là yếu tố quan trọng nhất khi học ngôn ngữ, tuy nhiên đọc hiểu cũng không kém phần quan trọng. Đặc biệt, đối với tiếng Nhật, nếu không có kanji, bạn không thể nào đọc được tiếng Nhật, ngay cả một đọn văn đơn giản.

KhoSachNgoaiNgu.com hy vọng rằng, Sách luyện thi Hán tự Kanji master N3 sẽ góp phần giúp bạn học trau dồi vốn từ vựng Hán tự và tự tin sử dụng ngôn ngữ và đến gần nước Nhật hơn.