Mô tả

Shinkanzen masuta luyện nghe N2 là cuốn sách luyện nghe hiệu quả nhất hiện nay được hầu hết người học lựa chọn là người bạn đồng hành cho kỳ thi N2 gay go này . Bởi lẻ Shinkanzen masuta N2 không chỉ giúp bạn học vượt qua kỳ thi Choukai N2 mà còn nâng cao năng lực nghe hiểu

Luyện nghe N2 Choukai hiệu quả với Shinkanzen masuta như thế nào:

Mục đích của Shinkanzen masuta luyện nghe N2―本書の目的

Choukai shinkanzen masuta được soạn với mục đích lớn dưới đây:

– Đáp ứng cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2: Trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để đỗ kỳ thi N2

– Nâng cao năng lực nghe hiểu choukai: Trang bị kỹ năng nghe hiểu chung, không chỉ đáp ứng riêng cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Cấu trúc đề thi N2 ―日本語能力試験N2聴解問題とは

Đề thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2 được chia làm 2 phần “Kiến thức ngôn ngữ đọc hiểu” (105 phút) và “Nghe hiểu” (50 phút)

Phần thi nghe hiểu được chia làm 5 dạng dưới đây

Mondai 1: 課題理解Hiểu yêu cầu của câu hỏi

Mondai 2: ポイント理解Hiểu yêu cầu chính

Mondai 3: 概要理解Hiểu khái quát

Mondai 4: 即時応答Phản xạ nhanh

Mondai 5: 統合理解Hiểu tổng thể

Cấu trúc của Shinkanzen masuta choukai N2 ―本書の構成

Sau khi giới thiệu các dạng câu hỏi, Choukai N2 Shinkanzen sẽ được ra các dạng đề thi, giúp người học nắm bắt được một cách tổng thể để bắt đầu luyện tập một cách hiệu quả

Quen với các đặc điểm phát âm―音声の特徴に慣れる

Shinkanzen masuta giúp người học hiểu đặc điểm phát âm và nắm bắt tiến trình luyện nghe

Hướng dẫn kỹ năng cho dạng bài “Phản xạ nhanh”―「即時応答」のスキルを学ぶ

Shinkanzen masuta luyện nghe N2 choukai hiệu quả vì sách giúp người học có thể phán đoán nhanh cách trả lời phù hợp nhất khi nghe những câu nhờ vả, câu hỏi… Qua đó cảm nhận được cách sử dụng tiếng Nhật khi hội thoại và nắm bắt chính xác được nghĩa của câu hỏi lúc đầu cũng như câu trả lời để cách luyện tập hiệu quả nhất.

Rèn kỹ năng hiểu yêu cầu câu hỏi―「課題理解」のスキルを学ぶ

Mục đích của sách luyện nghe choukai N2 hiệu quả Shinkanzen masuta là giúp người học có thể phán đoán tiếp theo phải làm gì khi nghe thấy lời chỉ thị, nhờ vả, góp ý… Vì vậy phải rèn kỹ năng biết được việc nên làm, việc ưu tiên, để có thể luyện tập việc xử lý các điều kiện.

Rèn kỹ năng hiểu yêu cầu chính―「ポイント理解」のスキルを学ぶ

Shinkanzen masuta luyện nghe N2 hiệu quả ở điểm nó giúp người học nắm bắt được những điểm quan trọng đối với câu hỏi được đặt ra trong bài. Qua đó sẽ luyện tập để có thể phán đoán được thông tin quan trọng hay không, thấy được cách nói khác, chọn ra được những thông tin cần thiết từ rất nhiều thông tin mà mình nghe được.

Rèn kỹ năng hiểu khái quát―「概要理解」のスキルを学ぶ

Luyện nghe hiệu quả với shinkanzen masuta nhằm giúp người học có thể phán đoán được chủ trương, ý đồ của người nói và chủ đề của bài. Qua đó sẽ luyện tập để phân biệt các ví dụ cụ thể hay những khái niệm chung tóm tắt lại, tìm các từ khóa liên quan và nắm bắt được chủ đề và luyện cách hiểu được ý đồ, chủ trương, ý kiến của người nói.

Rèn kỹ năng hiểu tổng hợp―「統合理解」のスキルを学ぶ

Để luyện nghe hiệu quả Shinkanzen masuta N2 giúp người học có thể sử dụng kỹ năng đã được học để tổng hợp, xử lý nhiều thông tin và hiểu nội dung bài. Luyện tập để hiểu rõ một câu chuyện có nhiều nhân vật và một bài nghe có 2 câu chuyện

Đặc biệt cuối sách là bài thi mẫu – đề thi giống hình thức ra đề thi chính thức. Qua đó người học có thể kiểm tra được là mình đã nâng cao năng lực tiếng Nhật ở mức độ nào. Sau đó ôn luyện tài liệu luyện thi N2 này.