Mô tả

Sách luyện thi N3 Shinkanzen master Hán tự – Bản Việt (có màu)

Sách luyện thi N3 Shinkanzen master Hán tự – Bản Việt (có màu)  được biên soạn dựa trên tất cả các hán tự đã được đưa ra trong các kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N3 hàng năm. Do đó, những hán tự cũng như từ vựng được đưa ra trong sách Sách luyện thi N3 Shinkansen masuta hán tự đều là những hán tự, từ vựng sẽ xuất hiện trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3.

 

 

 

Sách luyện thi N3 Shinkansen masuta hán tự chuyên sâu về từng chữ Hán tự. Sách phân tích chi tiết từng chữ Hán tự với âm on, âm kun cùng hàng loạt các từ vựng được tạo ra từ hán tự đó và những cách đọc cũng như những điểm cần chú ý về hán tự đó. Ngoài ra, cuốn giáo trình tiếng Nhật này còn phân chia hán tự theo từng nội dung khác nhau để phân tích. Sách phân loại tất cả các hán tự có cách đọc âm on, âm kun khác nhau nhằm giúp người học tránh được các nhầm lẫn đáng tiếc khi làm bài thi.

Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta hán tự tổng hợp toàn bộ Hán tự của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 và phân chia thành 4 phần theo các nội dung khác nhau:

  • Phần 1: Hán tự theo loại từ – động từ, danh từ, tính từ
  • Phần 2: Hán tự có nhiều nghĩa
  • Phần 3: Hán tự theo đề tài
  • Phần 4: Hán tự với âm on và âm kun
  • Phần 5: Hán tự có nhiều cách đọc

Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta hán tự với sự phân chia chi tiết, cụ thể và chuyên sâu đã giúp người học nắm vững Hán tự và tự tổng hợp được toàn bộ Hán tự mà mình đã học, cũng như Hán tự của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N3. Khi học mỗi chữ Hán tự bất kỳ thì bạn học sẽ hoàn toàn tự tin về chữ Hán tự đó – đó là nét đặc biệt của cuốn sách luyện thi N3 này.