Mô tả

Sách Ngữ pháp tiếng Nhật Trung cấp tập 1

Cuốn sách Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp (Tập 1) hệ thống những điểm văn phạm theo thứ tự ngũ âm, để tiện việc học tập nghiên cứu. Sách tập trung đưa ra những điểm ngữ pháp chủ yếu trình bày ý nghĩa sâu sắc mà có thể trong ngữ pháp sơ cấp không trình bày hết được.

Sách Ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp Tập 1

Sách Ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp Tập 1

Những văn phạm này thường được sử dụng trong sinh hoạt cũng như thường gặp trong các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật (trình độ trung cấp). Do đó, cuốn sách có thêm phần luyện tập và bài tập nhằm giúp người học có thể tự kiểm tra tốc độ tiếp thu bài của mình.

Các bạn cần lưu ý cách dùng từng văn phạm và phân biệt ý nghĩa giống nhau nhưng cách dùng khác nhau trong từng ngữ cảnh.

Sách ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp tập 1 cô đọng các dạng ngữ pháp quan trọng và cần thiết nhất ở trình độ trung cấp, giúp người học không rơi vào trạng thái mơ hồ, mông lung về những kiến thức đã đang và sẽ tiếp cận.

Chúc các bạn học tốt!!

Xem thêm Sách tiếng Nhật theo kỹ năng: https://katchup.vn/sach-tieng-nhat-theo-ky-nang/