Mô tả

Sách Shinkanzen master N3 Nghe hiểu – Bản Việt (có màu)

Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta là một phần trong bộ sách Shinkanzen masuta được biên soạn dành riêng cho kỳ Năng lực Nhật ngữ N3 bao gồm các kỹ năng: nghe hiểu, hán tự, ngữ pháp. Đặc biệt, cuốn Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta nghe hiểu Choukai được xuất bản tại Việt Nam với phần giải thích tiếng Việt vô cùng dễ hiểu và dễ học.
Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta nghe hiểu có gì đặc biệt:
Sách luyện thi Shin kanzen master N3 Nghe hiểu – Bản Nhật Việt được biên soạn với 2 mục đích: Nhằm giúp người học có thể đỗ kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3 và không chỉ đáp ứng riêng cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật mà cuốn sách còn trang bị cho người học kỹ năng nghe hiểu chung.
Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta nghe hiểu bao gồm 3 phần chính:
Phần 1: Sách luyện thi Shin kanzen master N3 Nghe hiểu – Bản Nhật Việt giới thiệu các dạng câu hỏi sẽ được đưa ra trong đề thi Choukai N3.
Phần 2: Giúp người học phát triển từng kỹ năng:
Làm quen với các đặc điểm phát âm: giúp người học phần biệt các âm giống nhau, các âm đã biến đổi.
Rèn kỹ năng hiểu cách diễn đạt lời nói: giúp người học phân biệt được câu cho phép và câu nhờ vả, nghe được các câu đề xuất ý kiến.
Rèn kỹ năng phản xạ nhanh: giúp người học nghe được đó là động tác của ai, nghe hiểu các cách diễn đạt được sử dụng trong hội thoại, hiểu được nghĩa của cách diễn đạt mang tính gián tiếp.
Rèn kỹ năng hiểu yêu cầu câu hỏi: Giúp người học nghe được các từ cần sử dụng khi nhờ vả, biết được việc phải làm trước trong các công việc cần làm.
Rèn kỹ năng hiểu yêu cầu chính: giúp người học nghe được chi tiết các phần chính, từ đó hiểu được suy nghĩ của người nói.
Rèn kỹ năng hiểu khái quát: giúp người học nằm bắt chủ đề, suy nghĩ ý đồ của người nói, nghe được ý kiến và chủ trương của người nói
Phần 3: Đề thi mẫu với hình thức giống với đề thi thực tế. Qua đó người học có thể kiểm tra được là mình đã nâng cao được năng lực tiếng Nhật ở mức độ nào sau khi ôn luyện.